Sri Lanka, Uppuveli Beach

Uppuveli Beach, Sri Lanka